- GREECE
Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η   Ρ Α Ϊ Λ Α
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ

Πτυχιούχος:

FENG   SHUI   NETWORK   INTERNATIONAL  -   ENGLAND
EUROPEAN   SCHOOL   OF F.S  /  ROGER   GREEN   -   EUROPE
RAYMOND   LO'S   SCHOOL   OF F.S  -  HONG  KONG 

   Mέλος του FENG SHUI SOCIETY - ENGLAND (FSSA). 

Εφαρμογή των αρχών του παραδοσιακού Feng Shui 
(Σχολή της Πυξίδας)
 σε χώρους επαγγελματικούς, κατοικίας, υπάρχοντες ή υπό κατασκευήν.

Βουκουρεστίου & Ρώμα 8, Κολωνάκι, 106 73, Αθήνα
Τηλ.: 210 3624798, 210 3647503  Fax: 210 3631936

e-mail: afrailas@fengshui-greece.gr


This site is hosted by iSOL.gr